0

moogle sticker sheet

$7.00

a bunch of fun friends!
6x4" sheet, slight shiny finish